โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับการตรวจเยี่ยมจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับการตรวจเยี่ยมจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ โดยโรงเรียนได้นำเสนอในหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Anywhere Anytime” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *