โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 24 โรงเรียนทั่วประเทศ และมูลนิธิเพธทูเฮลท์ ที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพวะทั้งระบบโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *