โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดยครูนันทนา อินทะจักร พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกา-ไทย เนื่องในโอกาศครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *