โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “Thaiมีงานทำ”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “Thaiมีงานทำ”

ดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://smartjob.doe.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *