โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *