โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐร์ วันทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *