โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับ นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *