โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ส่งนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเครือข่ายสภาจำลองสัญจรเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *