โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนครือข่ายของ SEAMEO

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยการนำของ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนครือข่ายของ SEAMEO (เครือข่ายการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *