โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *