โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีเจริญพระ​พุทธมนต์​​ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีเจริญพระ​พุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม​ 2562 ณ วัดนายโรง

ขอบคุณ​รูปภาพ​จาก Facebook​: วัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *