โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Unplugged Coding Ideas

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Unplugged Coding Id โดยคณะวิทยากรจาก Google Thailand ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *