โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เราเป็นพี่น้องกัน กลุ่ม 3

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เราเป็นพี่น้องกัน กลุ่ม 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนภายในกลุ่ม 3 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *