โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเซ็น MOU กับโรงเรียน Informatics Education Foundation ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยนางวันทนา ชูช่วย ได้เซ็น MOU กับโรงเรียน Informatics Education Foundation ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ของประเทศอินโดนีเซียได้ตีพิมพ์เผยแพร่การเซ็น MOU นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *