โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ งาน 1 ปี 1 ครั้ง รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ให้อุดมด้วยปัญญา และงานเปิดศูนย์การศึกษาาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำวัดนายโรง ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมที่ลิ้งค์ ==> Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *