ขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

open-house2015

ขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ทางโรงเรียนขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายหนังสือ ได้แจ้งว่าเกิดความล่าช้าในการขนส่งหนังสือจากต่างประเทศ ทางโรเงเรียนจึงขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือออกไป และจะแจ้งกำหนดการจำหน่ายให้ทราบในภายหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *