แนวปฏิบัติและระบบคัดกรองในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา​ 2563

โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรงดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา​ 2563 ระหว่าง​วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์​ 2564 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือนักเรียนดังนี้   

1.ผ่านระบบคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษาทุกคน   

2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และรักษา social distancing โดยเคร่งครัด   

3.ขอความร่วมมือ​ผู้ปกครอง​รอรับนักเรียนภายนอกสถานศึกษา   

4.ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะหรือเก้าอี้ภายในโรงเรียน   

5.ร้านค้าต่าง ๆ บริเวณ​โรงอาหารงดให้บริการ โดยจะจำหน่ายเพียงน้ำดื่มที่ NR Cafe เท่านั้น 
   ขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

⭐งานประชาสัมพันธ์​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​⭐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *