แข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *