เริ่ม​แล้วกับกิจกรรม SMF: Science Math French Challenge 2021

🥳 เริ่ม​แล้วกับกิจกรรม SMF: Science Math French Challenge 2021 โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​จัดกิจกรรม​SMF: Science Math French Challenge 2021 นำโดย นาย​อิทธิภพ​ ทิมวิภาค รองผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยากาศ​กิจกรรม​เป็นไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งได้รับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์​ และวิทยาศาสตร์​ ในรูปแบบออนไลน์​เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม​ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *