เริ่มรับเสื้อ Nairong Fun Run 2019 พร้อมป้าย BIB ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เตรียมความพร้อมร่างกายสำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง Nairong Fun Run 2019 กันหรือยัง

ขณะนี้เสื้อ Nairong Fun Run 2019 พร้อมป้าย BIB พร้อมส่งให้ท่านผู้สมัครทุกท่านแล้วค่ะ!!

**แก้ไขสถานที่รับเสื้อเป็นห้อง NR Digital Knowledge​ Centre**

สำหรับท่านผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ “รับเสื้อด้วยตนเอง” สามารถเดินทางมารับเสื้อพร้อมป้าย BIB ได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ห้อง NR Digital Knowledge​ Centre ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ รับเสื้อที่บริเวณหน้างาน (ลานพุทธมณฑล) ได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.

สำหรับท่านผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ “รับเสื้อทางไปรษณีย์” ขณะนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ผ่านทาง kerry ซึ่งทาง kerry จะโทรศัพท์แจ้งท่านเพื่อนัดหมายรับเสื้อ ขอความร่วมมือท่านคอยตรวจสอบสายเรียกเข้าด้วยค่ะ

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ขณะนี้ครูที่ปรึกษาเริ่มรับเสื้อพร้อมป้าย BIB เพื่อไปแจกนักเรียนแล้ว ขอให้ผู้ปกครองสอบถามครูที่ปรึกษาหรือบุตรหลานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครได้ที่  Click

หมายเหตุ: เมื่อท่านได้รับเสื้อพร้อมป้าย BIB แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดเสื้อว่าตรงตามที่แจ้งไว้หรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถติดต่อผู้ดูแลได้ทันที หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 2116, 1133

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *