“เราจะผ่านวิกฤติ​นี้ไปด้วยกัน และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ด้วยรักและห่วงใย

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *