เชิญประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *