รับมอบเกียรติบัตร โครงการความร่วมมือพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ CASIO’s Scientific Calculator”

นายอิทธิภพ ทิมวิภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายเจริญ ปิยะนาวิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมรับเกียรติบัตรในการเป็นโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน “โครงการความร่วมมือพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ CASIO’s Scientific Calculator”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.กท 1 (บางแวก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *