สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

IMG_0164

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลิกเพื่อดูรายชื่อ
รูปภาพการรับเกียรติบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *