สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมดดังลิ้งค์ด้านล่าง

คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อดูสรุปจำนวนผู้สมัคร ==> Click here

==> Student Admission Database<==

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าเรียนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562” ” เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะนำข้อมูลมาปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาต่อไป ขอบคุณค่ะ

คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *