ศูนย์การค้าเซ็นทรัล​พลาซา​ ปิ่นเกล้า มอบน้ำดื่มและน้ำ EM เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”​

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล​พลาซา​ ปิ่นเกล้า​ มอบน้ำดื่มจำนวน​ 1,000​ ขวด​ น้ำ ​EM จำนวน​ 500​ ขวด​ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”​ วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 19​ กันยายน พ.ศ.​ 2562​ โดยมีตัวแทนจากวัดนายโรง​ สำนักงานเขตบางกอกน้อย​ สถานีตำรวจบางยี่ขัน และโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง ร่วม​รับมอบของในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *