วีดีโอพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ กระทรวงศึกษาธิการ

ดูวีดีโอ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *