ลูก น.ร. ช่วงอายุ 12-15 ปี และ 16-18 ปี(รอบเพิ่มเติม)เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ คณะบริหาร คณะครูและบุคลากร นำนักเรียนที่มีช่วงอายุ 12-15 ปี และ 16-18 ปี(รอบเพิ่มเติม) เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *