ลูกนร.รับการตรวจวัดไข้ตอบข้อซักถามอาการเจ็บป่วยตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการ​นักเรียน โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ดำเนินการตรวจวัดไข้และซักถามอาการเจ็บป่วยนักเรียนทุกคน เพื่อป้องกัน ดูแลและทำเป็นฐานข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *