รายชื่อชุมนุมปีการศึกษา 2559

open-house2015

1.นักเรียนสามารถลงชุมนุมออนไลน์ได้ในวันที่ 17 พ.ค. 59 เวลา 08.00-23.59 น
2.นักเรียนสามารถจัดตั้งชุมนุมเองโดยการไปเชิญอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาและเเจ้งคำร้องได้ที่ ครูภานุวัฒน์ สงแแสง และครูมณิวรา กฤดากร ณ อยุธยา โดยจำนวนนักเรียนครูที่ปรึกษา 1 คนต่อนักเรียน 20 คน และไม่อนุญาตให้จัดตั้งชุมนุมที่เกี่ยวกับไพ่หรือการ์ด
3.ชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนเเปลงเพิ่มเติมให้ติดตามอีกทีในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พ.ค. 59
4.นักเรียนชายที่เรียนวิชาทหาร ให้ถือว่าอยู่ชุมนุมรักษาดินแดน

คลิกเพื่อดูรายชื่อชุมนุม…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *