รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวันระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา​ 2566 (ที่ผ่านการตรวจหลักฐาน)​

📈วันที่ 15 มีนาคม 2566📈
📈วันที่ 14 มีนาคม 2566📈
📈วันที่ 13 มีนาคม 2566📈
📈วันที่ 12 มีนาคม 2566📈
📈วันที่ 11 มีนาคม 2566📈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *