รางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560

 

นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้ารับรางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีคณะครูและผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *