รับเสื้อ Sweater

open-house2015

นักเรียนที่ได้สั่งจองเสื้อ Sweater
นำใบนับเสื้อที่ชำระเงินแล้ว
มารับเสื้อได้ที่ ห้อง NR
ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 12.00 – 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *