รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *