ยุวกาชาดจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมปลูกป่าเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ชุมชน และบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *