ยินดีต้อนรับครูชาวญี่ปุ่น Mr.Takanobu Kai

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ยินดีต้อนรับ Mr.Takanobu Kai ครูจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Nihongo Partners รุ่นที่ 7  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น, สพฐ.,  สถานทูตประจำประเทศไทย และ Japan Foundation Bangkok ที่ส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาประจำโรงเรียนในประเทศทั่วเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และเชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *