มอบรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ระดับมัธยมศึกษา

นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นประธานมอบรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ระดับมัธยมศึกษา จากงานกิจกรรมประจำปี 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 โดยมอบ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *