ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ บริเวณชุมชน วัดนายโรง วัดบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *