พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *