พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพกิจกรรมที่ลิ้งค์ ==> Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *