พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *