ประ​ชาสัมพันธ์​การขอหลักฐานทางการศึกษา

กลุ่มบริหารทั่วไป งานธุรการ และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน โดยการจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการขอหลักฐานทางการศึกษาแบบออนไลน์นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอเอกสารได้โดย Scan QR Code ด้านล่างนี้หลักจากทางโรงเรียนได้ทำเอกสารเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้มารับเอกผ่านทางอีเมลของนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *