ประมวลภาพกิจกรรม NR Open House 2019

Pre-test exam results are available @ Pre-Test Exam Results

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม NR Open House 2019 เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานต่าง ๆ ด้านวิชาการ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบ Pre-test ก่อนสอบสนามจริง ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *