ประมวลภาพกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ปีการศึกษา 2560

 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” เพื่อมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *