ประชาสัมพันธ์โครงการโควต้าเรียนดี TCAS และทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการโควต้าเรียนดี TCAS 1-2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Download
  2. ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Download และ เอกสารแนบเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *