ประชาสัมพันธ์วีดีโอวิธีป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า โควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ยังคงอยู่ ขอให้ทุกคนล้างมือบ่อยๆ และรักษา social distancing โดยเคร่งครัด เชิญร่วมรับชมและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองในเพลง “ล้างมือก่อน” ได้ที่วีดีโอด้านล่างค่ะ
❤ด้วยรักและห่วงใยจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *