ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP  ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP  ปีการศึกษา 2561 รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.

โรงเรียนมีรถบริการรับ-ส่ง 2 รอบ ดังนี้

รอบเช้า รับจากปากซอยบรมราชชนนี 15 (ด้านข้างห้างเดอะเซ้นส์)ไปส่งในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น.

รอบกลางวัน รับจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงออกไปบริเวณปากซอยบรมราชชนี 15 (ด้านข้างห้างเดอะเซ้นส์) ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

การแต่งกาย: นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

 

กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

โทร. 02-424-1826 ต่อ 2120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *