ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ทำให้การรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ต้องเลื่อน จึงขอชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ดังนี้

1.  รับสมัครด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยการแสกน QR-Code ในรูปภาพที่แนบมาแล้วนี้ เริ่มกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

2. เมื่อกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนผู้สมัคร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร (รด.1)  ดาวน์โหลดแล้วให้ตั้งค่ากระดาษเป็น A4 แล้วปริ้นเอกสารนำไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  (เอกสารได้แนบมาแล้วนี้ คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด)            2.1 ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.1)  (ปริ้น 1 แผ่น รวม หน้า-หลัง)           

 2.2  ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบของศูนย์ฝึกเท่านั้น นำไปให้แพทย์ตรวจร่างกายและลงความเห็นให้เรียบร้อย           

2.3  สำเนาใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (ปพ.1)

หมายเหตุ: ให้นำเอกสารข้อ 2.1 – 2.3 มาส่งที่ครูสุธี สมาเมฆ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น) 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผกท.สุธี  สมาเมฆ หมายเลขโทรศัพท์ 092-272-9425

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *