ประชาสัมพันธ์การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program) รอบพิเศษ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP/MEP)(ลำดับสำรอง)

ประชาสัมพันธ์การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program) รอบพิเศษ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP/MEP) ลำดับสำรอง ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/mnrdocument65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *