ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (INTEGRATED ENGLISH PROGRAM: IEP) ประจำปีการศึกษา 2564

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (INTEGRATED ENGLISH PROGRAM: IEP) ประจำปีการศึกษา 2564

🚩 video คู่มือการสมัคร https://www.youtube.com/watch?v=FWYpyHXws-g

🚩 คู่มือขั้นตอนการสมัคร Download

🚩 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/nradmisssion หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครสอบ

💙 แบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (IEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์” ==> Click

แล้วพบกันนะคะ 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *